Návod k obsluze automatického kávovaru DeLonghi ECAM 45.760 ELETTA CAPPUCCINO TOP

Kapitola 7. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM

7. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM

Aby mléko nebylo nedostatečně napěněné a neobsahovalo velké bubliny, vyčistěte vždy víko nádobky na mléko a trysku horké vody tak, jak je popsáno v odstavci „čištění nádobky na mléko“ na str. 235 a 238.

1. Sejměte víko (obr. 19).
2. Naplňte nádobku na mléko potřebným množstvím mléka, nepřekročte rysku MAX vyraženou na nádobce (obr. 20).

Každá čárka vyražená na boku nádobky odpovídá 100 ml mléka.

Pro dosažení hustší a rovnoměrnější pěny použijte zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (cca 5 °C).


Pokud je režim „Úspora energie“ aktivní, může trvat několik sekund, než dojde k vydání první kávy cappuccino.

3. Ujistěte se, že hadička pro nasávání mléka je pečlivě zasunuta do příslušného místa u dna víka nádobky na mléko (obr. 21).
4. Nasaďte zpět víko na nádobku na mléko.
5. Stisknutím tlačítka na dávkovači (obr. 22A) vytáhněte dávkovač horké vody (D5).
6. Zasuňte nádobku na mléko k trysce až na doraz (obr. 19): stroj vydává akustický signál (pokud je aktivována funkce akustického upozornění).
7. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy a pod hadičku dávkovače napěněného mléka a nastavte délku hadičky vydávaní mléka tím, že ji přiblížíte k šálku jednoduchým potažením směrem dolů (obr. 24).
8. Dodržujte pokyny uvedené pro každou specifickou funkci.

Otáčením knoflíku pro regulaci pěny, který se nachází na víku nádoby na mléko, se volí množství pěny v mléku, která bude vydána během přípravy mléčných nápojů.
CAFFELATTE/ MILK (teplé mléko)
Málo pěny LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
Max. pěny CAPPUCCINO/ MILK (latte schiumato)/ ESPRESSO MACCHIATO

Na ovládacím panelu se nacházejí tlačítka pro automatickou přípravu nápojů CAPPUCCINO, CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO.
Pro přípravu jednoho z těchto nápojů tedy stačí:
1. Naplnit a zasunout nádobku na mléko, jak je znázorněno výše.
2. Otočit regulátorem pro nastavení pěny na víku nádobky na mléko do polohy vztahující se k požadovanému množství pěny.
3. Stisknout tlačítko vztahující se k požadovanému nápoji: na displeji se zobrazí název zvoleného nápoje a postupová lišta se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.
4. Po několika sekundách mléko vytéká z hadice dávkovače mléka a zaplní pod ním umístěný šálek. Následně přístroj připravuje automaticky kávu po výdeji mléka.

Kromě výše popsaných nápojů přístroj automaticky připravuje MILK (teplé mléko), FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO a MY MILK (individuálně nastavitelné).
K přípravě jednoho z těchto nápojů stačí:
1. Naplnit a zasunout nádobku na mléko, jak je znázorněno výše.
2. Otočit regulátorem pro nastavení pěny na víku nádobky na mléko do polohy vztahující se k požadovanému množství pěny.
3. Stisknout tlačítko MILK MENU.
4. Stisknout < nebo > , aby se na displeji zobrazil nápis týkající se požadovaného nápoje (MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO nebo MY MILK).
5. Výdej se zahájí stisknutím tlačítka OKj.
6. Po několika sekundách mléko vytéká z hadice dávkovače mléka a zaplní pod ním umístěný šálek.

V případě nápojů, které to předpokládají, přístroj připravuje automaticky kávu po výdeji mléka.

Poznámka:
obecné pokyny pro všechny připravené nápoje s mlékem
• Pokud je během výdeje žádoucí přerušit přípravu, stiskněte libovolné tlačítko.
• Pokud si přejete zvýšit množství kávy v šálku, stačí po dokončení výdeje podržet (do tří sekund) stisknuté jedno z tlačítek pro přípravu s mlékem.
• Nádobku na mléko nenechávejte dlouho po vyjmutí z chladničky: čím více stoupne teplota mléka (5 °C), tím více se zhorší kvalita pěny.

Nebezpečí opaření Během čištění vnitřních trubek nádobky na mléko a hadičky dávkovače napěněného mléka (B5) vytéká malé množství horké vody a páry. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

Po každém použití funkce mléka se na displeji zobrazí blikající nápis „VOLIČ DO POLOHY CLEAN“.

Proveďte čištění pro odstranění zbytků mléka následujícím způsobem:

1. Ponechte nádobku na mléko zasunutou v přístroji (není zapotřebí vyprázdnit nádobku na mléko);
2. Umístěte šálek nebo jinou nádobu pod hadici dávkovače napěněného mléka.
3. Otočte otočným regulátorem k nastavení kvality pěny do polohy „CLEAN“ (obr. 25): na displeji se zobrazí postupová lišta, která se postupně zaplní, a nápis „Probíhá čištění“. Čištění se přeruší automaticky.
4. Umístěte otočný regulátor do některé z poloh volby pěny.
5. Odstraňte nádobku na mléko a vyčistěte trysku pomocí houbičky (obr. 26).

Pokud je nutné připravit více nápojů s mlékem, proveďte čištění nádobky na mléko až po poslední přípravě.

Mléko, které zůstalo v nádobce na mléko, je možné uschovat do lednice.

V některých případech pro provedení čištění je nutné počkat, dokud se přístroj nezahřeje.

Přístroj byl nastaven ve výrobě pro vydávání standardních množství.
Pokud si přejete toto množství upravit, postupujte následovně:

1. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy a pod hadici dávkovače mléka.
2. Podržte stisknuté jedno z funkčních tlačítek, dokud se na displeji nezobrazí název nápoje „PROGRAM MLÉKO“.
3. Uvolněte tlačítko. Přístroj začne vydávat mléko.
4. Jakmile se dosáhne požadovaného množství mléka v šálku, tlačítko opětovně stiskněte.
5. Přístroj přestane vydávat mléko, a pokud to příprava vyžaduje, po několika sekundách začne s výdejem kávy: na displeji se zobrazí název nápoje a „PROGRAM KÁVA“.
6. Jakmile je v šálku dosaženo požadovaného množství kávy, stiskněte opět tlačítko.

Výdej kávy se přeruší. Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového množství mléka a kávy.

Přístroj byl nastaven ve výrobě pro vydávání standardních množství.
Pokud si přejete toto množství upravit, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko MILK MENU.
2. Stiskněte < nebo > , dokud se na displeji nezobrazí nápis týkající se nápoje, který je žádoucí naprogramovat (MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO o MY MILK).
3. Podržte stisknuté tlačítko MILK MENU, dokud se na displeji nezobrazí název nápoje a „PROGRAM MLÉKO“.
4. Uvolněte tlačítko. Přístroj začne vydávat mléko.
5. Jakmile se dosáhne požadovaného množství mléka v šálku, opětovně stiskněte tlačítko OK.
6. Přístroj přestane dávkovat mléko, a pokud to příprava předpokládá, po několika sekundách zahájí výdej kávy: na displeji se zobrazí hlášení „Program množství PROGRAM KÁVA“.
7. Když káva v šálku dosáhne požadovaného množství, opětovně stiskněte tlačítko OK.


Výdej kávy se přeruší. Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového množství mléka a kávy.