Obsah

Návod k obsluze automatického kávovaru DeLonghi ECAM 45.760 ELETTA CAPPUCCINO TOP

Kapitola 6. PŘÍPRAVA KÁVY U KÁVOVARU DELONGHI ECAM 45.760.W​

PŘÍPRAVA KÁVY U KÁVOVARU DELONGHI ECAM 45.760.W

Přístup do nabídky programování je možný po stisknutí tlačítka MENU/ESC:

procházení v nabídce umožnují tlačítka < nebo > (obr. 9).

Přístroj je nastaven z výroby tak, aby vydával kávu běžné chuti. Lze si vybrat jednu z následujících tří chutí:.

 • Extra jemná chuť
 • Jemná chuť
 • Normální chuť
 • Silná chuť
 • Extra silná chuť

Pro změnu chuti opakovaně stiskněte tlačítko (obr. 11), dokud se na displeji nezobrazí požadovaná chuť.

Přístroj je z výroby předem nastaven na výdej normálního šálku kávy.

Pro volbu množství kávy stiskněte tlačítko (obr. 12), dokud se na displeji nezobrazí zpráva týkající se požadovaného množství kávy:

 • MOJE KÁVA
 • MALÁ KÁVA 40ml
 • NORMÁLNÍ KÁVA 60 ml
 • VELKÁ KÁVA 90 ml
 • EXTRA VELKÁ KÁVA 120ml

Přístroj je z výroby nastaven na vydání přibližně 30ml „MOJE KÁVA“.

Pokud si přejete upravit toto množství, postupujte následovně:

1. Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (obr. 13).
2. Stiskněte tlačítko (obr.12) až do zobrazení zprávy „MOJE KÁVA“.
3. Držte stisknuté tlačítko (obr. 17), dokud se na displeji nezobrazí hlášení „1 MOJE KÁVA Program množství“ a přístroj nezačne vydávat kávu; nyní tlačítko uvolněte;
4. Jakmile káva v šálku dosáhne požadované hladiny, stiskněte znovu tlačítko (obr. 17). Od tohoto okamžiku je množství kávy v šálku naprogramováno podle nového nastavení.

Mlýnek na kávu není třeba nastavovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby hrubost pomletí byla správně a bylo dosaženo správného vydání kávy.

Pokud však při přípravě prvních káv dochází k výdeji nepříliš husté kávy s malým množstvím cremy nebo příliš pomalému výdeji kávy (po kapkách), je třeba výdej kávy upravit pomocí knoflíku ovládání hrubosti mletí (obr. 14).

Poznámka!
Otočný regulátor se musí otáčet, jen pokud je kávomlýnek v provozu.

Pokud káva vytéká pomalu nebo nevytéká vůbec, otočte o jednu aretační polohu ve směru hodinových ručiček k číslu 7.

Pro dosažení výdeje hustší kávy nebo pro zlepšení vzhledu cremy otáčejte proti směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu k číslu 1 (ne více než jednu aretační polohu najednou, v opačném případě může káva vytékat po kapkách).

Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv.

Pokud po této úpravě výsledek ještě není uspokojivý, je zapotřebí zopakovat úpravu otočením otočného regulátoru o další aretační polohu.

Doporučení pro dosažení teplejší kávy
Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:
• provést proplach výběrem funkce „Proplach“ v nabídce programování (str. 230).
• šálky nahřát horkou vodou (použití funkce horká voda);
• zvýšit teplotu kávy v nabídce programování (str. 231).

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:


• provést proplach výběrem funkce „Proplach“ v nabídce programování
• šálky nahřát horkou vodou (použití funkce horká voda);
• zvýšit teplotu kávy v nabídce programování.

Pozor!

Nepoužívejte karamelizovaná kávová zrnka nebo kávová zrnka obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na kávu a znemožnit jeho používání.

1. Nasypte zrnkovou kávu do příslušného zásobníku (obr. 15).
2. Umístěte pod ústí dávkovače kávy 1 šálek, 2 šálky
3. Snižte výpust kávy tak, aby byla co nejblíže k šálkům (obr. 16): dosáhnete tím lepší teploty a hlavně cremy.
4. Stiskněte tlačítko pro požadovaný výdej (1 šálek nebo 2 šálky ).
5. Příprava je zahájena a na displeji se zobrazí zvolená délka a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

Tip:

 1. Zatímco přístroj připravuje kávu, výdej může být zastaven v kterémkoli okamžiku stisknutím libovolného tlačítka.
 2. Pokud si přejete zvýšit množství kávy v šálku, stačí po dokončení výdeje podržet (do tří sekund) stisknuté tlačítko výdeje, které jste předtím stiskli pro přípravu.( nebo ) (obr. 17).

Po dokončení přípravy bude přístroj připraven k dalšímu použití.

Poznámka!
V průběhu použití se na ovládacím panelu mohou zobrazovat zprávy:

 • NAPLNIT NÁDRŽ
 • VYPRÁZDNIT ZÁSOBNÍK SEDLINY

jejichž význam je uveden v části „Zprávy zobrazené na displeji“ (str. 242).

Aby bylo dosaženo vyšší teploty kávy, nahlédněte do odstavce „Doporučení pro dosažení teplejší kávy“ (str. 233).

Pokud káva vytéká pouze po kapkách, s malým množstvím pěny nebo je příliš studená, prostudujte si pokyny uvedené v kapitole „Řešení problémů

!!! Pozor !!!

!!!  Nikdy nesypte předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř kávovaru DeLonghi ECAM 45.760.W a jeho znečištění. Přístroj by se mohl tímto způsobem poškodit.

!!! Nesypte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku, jinak by mohlo dojít ke znečištění kávovaru DeLonghi ECAM 45.760.W nebo k zanesení násypky.

Pokud se používá namletá káva, je možné připravit pouze jednu kávu najednou.

1. Stiskněte opakovaně tlačítko (obr. 11), dokud se na displeji nezobrazí „Mletá“.
2. Otevřete víko zásobníku na kávová zrnka; poté otevřete víko násypky na mletou kávu a zvedněte je.
3. Ujistěte se, že násypka není zanesená, pak nasypte jednu rovnou odměrku předem namleté kávy (obr. 18).
4. Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy.
5. Stiskněte tlačítko pro výdej 1 šálku .
6. Příprava je zahájena a na displeji se zobrazí zvolená délka a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

Pokud je režim „Úspora energie“ aktivní, může trvat několik sekund, než dojde k výdeji první kávy.

Postupujte podle pokynů v odstavci „Příprava nápoje ze zrnkové kávy“, které se týkají přípravy kávovaru DeLonghi ECAM 45.760.W, a stiskněte tlačítko .

Postupujte podle pokynů uvedených v bodech 1-2-3-4 v odstavci „Příprava nápoje z předemleté kávy“, poté stiskněte tlačítko .

Přístroj Začne Vydávat Kávu Zobrazí Se Postupová Lišta;

V Polovině Přípravy Se Zobrazí Zpráva „Vložit Předemletou Kávu, Stisknout Ok“.

Poté Vložte Zarovnanou Odměrku Předemleté Kávy A Stiskněte Ok.

Příprava začne znovu a na displeji se zobrazí postupová lišta, která se zaplní v souladu s postupující přípravou.

Přístroj je z výroby nastaven na vydání přibližně 200 ml kávy LONG.

Pokud si přejete upravit tento výběr, postupujte následovně:

1. Umístěte jeden šálek nebo sklenici o dostatečné velikosti pod ústí dávkovače kávy (obr. 9).
2. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko : na obr. 17 až do zobrazení zprávy „Programovat množství“.
3. Uvolněte tlačítko : Přístroj začne vydávat kávu;
4. Když káva dosáhne požadované úrovně, znovu stiskněte tlačítko (obr. 17).

Od tohoto okamžiku je množství kávy v šálku naprogramováno podle nového nastavení.

V případě programování pomocí předemleté kávy si přístroj vyžádá vložení druhé zarovnané odměrky kávy.

Tlačítko pro změnu síly kávy
Tlačítko volby množství kávy