Návod k obsluze automatického kávovaru DeLonghi ECAM 45.760 ELETTA CAPPUCCINO TOP

Kapitola 10. Odvápnění

10. ODVÁPNĚNÍ kávovaru DeLonghi ECAM 45.760.W

Odvápnění stroje proveďte, jakmile se na displeji zobrazí (blikající) zpráva „ODVÁPNIT“.

• Přípravek na odvápňování obsahuje kyseliny, které mohou způsobit podráždění kůže a očí. Je naprosto nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce, které jsou uvedeny na obalu přípravku k odvápnění a upozornění týkající se postupu v případě zasažení kůže a očí.

• Doporučuje se používat výhradně odvápňovací přípravek De’Longhi. Použití nevhodných odvápňovacích přípravků, jakož i nesprávné provádění odvápňování může vést ke vzniku vad, na které se nevztahuje záruka výrobce.

1. Zapněte přístroj.
2. Do nabídky vstupte stisknutím tlačítka MENU/ESC.
3. Stiskem < nebo > se zobrazí možnost „Odvápnění“.
4. Vyberte stisknutím tlačítka OK: na displeji se zobrazí „Potvrdit?“. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
5. Na displeji se zobrazí „VYPRÁZDNIT ODKAPÁVACÍ MISKU“ střídavě s „VYJMOUT FILTR“ (pokud je přítomen) a „VLOŽIT ODVÁPŇOVAČ, Stisknout OK“.
6. Úplně vyprázdněte nádrž na vodu (A16) a odstraňte změkčovací filtr (pokud je přibalen); poté vyprázdněte odkapávací misku (obr. 30) a zásobník na sedliny a zasuňte je zpět.
7. Nasypte odvápňovač do nádrže na vodu po hladinu A (odpovídá balení 100 ml) vyraženou na boku nádrže (obr. 43); poté přidejte vodu (jeden litr) až po hladinu B (obr. 43); a zasuňte zpět nádrž na vodu.
8. Umístěte pod dávkovač horké vody prázdnou nádobu o minimálním objemu 1,5 litru (obr. 7).

Pozor!
Nebezpečí opaření Z dávkovače bude vytékat horká voda obsahující kyseliny. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

9. Stiskem tlačítka OK potvrďte vložení roztoku.

Program odvápňování automaticky provede celou sérii propláchnutí s přestávkami, aby se odstranily usazeniny vodního kamene uvnitř kávovaru.


Na displeji se zobrazí zpráva „Přístroj se odvápňuje“. Program odvápňování se spustí a z dávkovače vody vychází odvápňovací tekutina.

Po zhruba 30 minutách se na displeji zobrazí zpráva „VYPLACHOVÁNÍ“, „VLOŽIT FILTR“ (pokud byl předtím vyjmut) „NAPLNIT NÁDRŽ“.


10. Přístroj je nyní připraven k procesu proplachu čerstvou vodou. Vyjměte nádobku na vodu, vyprázdněte ji, opláchněte pod tekoucí vodou, naplňte čerstvou vodou až po úroveň MAX, vložte znovu filtr (pokud byl dříve vyjmut) a vložte nádobku na vodu do kávovaru DeLonghi ECAM 45.760.W: na displeji se zobrazí „PROPLACH, Stisknout OK“.
11. Vyprázdněte nádobu použitou ke sběru odvápňovacího přípravku a prázdnou ji znovu umístěte pod dávkovač horké vody.
12. Proplach se zahájí stiskem tlačítka OK. Horká voda vytéká z dávkovače a na displeji se zobrazí zpráva „PROPLACH, čekejte prosím“.
13. Jakmile bude nádobka na vodu úplně prázdná, na displeji se zobrazí zpráva „Proplach dokončen, Stisknout OK“.
14. Stiskněte tlačítko OK.
15. Na displeji se zobrazí zpráva „Zahřívání, čekejte prosím“, na konci které je přístroj připraven k použití.