Ohlášení závady a registrace požadavku servisní opravy kávovaru smluvního partnera.

číslo smlouvy:


Model nebo označení na přístroji:

Výrobní číslo:

Popis závady:


Místo a adresa provedení servisní opravy:
název firmy: *

Ulice + číslo: *

Obec: *

PSČ: *


Jméno a příjmení odpovědného pracovníka: *

Telefonní číslo: *

e-mailová adresa: *