By , , ,

Víte co je kofein? Víte jaké potraviny jej obsahují? Kofein je bílá krystalická látka

Chemický název
1,3,7-trimethylxanthin

Sumární vzorec
C8H10N4O2

Molární hmotnost
194,19 g/mol

Rozpustnost ve vodě (20 °C)
20 g/l

Relativní hustota (20 °C)
1,23 g/cm3

Hodnota pH (10 g/l H2O, 20 °C)
5,5-6,5

Teplota varu
178 °C (sublimuje)

Bod tání /bod tuhnutí
235-239 °C

Tenze par (20 °C)
20 kPa

Kofein

Obecný popis, sumární a chemické vzorce

Kofein je bílá, krystalická, hydrofobní ( vodu odpuzující ) látka bez zápachu.

Sumární vzorec : C8H10N4O2

chemický vzorec: 1,3,7-trimethylxanthine

Molekulová struktura:

Molekula xanthinu má vodíky vázané na dusíky a nahrazením těchto vodíků methylovými skupinami, vznikne kofein.

Grafické zobrazení Molekuly Kofeinu

 

Výskyt

Vyskytuje se například v kávových semenech, listech čajovníku, bobulích guarany, kakaových bobech, cesmínu a maté.

 Využití

Využívá se ve farmakologii a lékařství pro schopnost povzbuzovat srdeční činnost.

Další názvy pro kofein jsou

7-Methyltheobromin
3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purin-2,6-dion
Coffeinum

 Vysvětlivky:

Xanthin: je látka vznikající při metabolismu purinů a přeměňující se dále na močovou kyselinu. Ta je konečným produktem této přeměny a vylučuje se močí. Srov. methylxanthiny řec. xanthos žlutý
Guarana: Paulinie nápojná je keř nebo malý strom z čeledi mýdelníkovité, původem z Venezuely a severní Brazílie. Semena jsou známa jako guarana [gvarana] nebo guaraná [gvaraná]. Semena guarany jsou stimulantem centrální nervové soustavy.

Sdílej:

Comments are closed.