Jednoduchý návod na odvápnění kávovaru DeLonghi ESAM PrimaDonna 6600

 

Přípravek na odvápnění kávovaru odstraňování vodního kamene obsahuje kyseliny, které mohou způsobit podráždění pokožky a očí. Je naprosto nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce, které jsou uvedeny na obalu přípravku a upozornění týkající se postupu v případě zasažení pokožky a očí.

 

 1. Zapněte spotřebič.
 2. Stisknutím tlačítka P vstupte do menu nastavení.
 3. Provést volbu stisknutím ikony OK; Na displeji se objeví “Odvápňování Potvrdit?”: opětovně stisknout OK pro aktivaci funkce.
 4. Na displeji se objeví nápis “Vložit odvápňovač. Stiskněte OK”
 5. Před potvrzením vyprázdněte nádrž na vodu , pak vyprázdnit vaničku na sběr kapek a nádobu na sběr kávové sedliny a zasunout je nazpátek.
 6. Do nádrže na vodu nalijte přípravek na odvápňování zředěný vodou (dodržujte poměr uvedený na lahvi s prostředkem na odvápňování).
 7. Pod dávkovač horké vody umístit prázdnou nádobu o minimálním objemu 1,5 litru.
 8. Pozor! Nebezpečí opaření!
 9. Z dávkovač horké vody bude vytékat voda obsahující kyseliny. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.
 10. Potvrďte stisknutím OK.
 11. Na displeji se objeví vzkaz “Odvápňování probíhá…”.
 12. Program odvápňování se spustí a z dávkovače vody vytéká odvápňovací tekutina. Program odvápňování automaticky provede celou sérii propláchnutí s přestávkami, aby se odstranily usazeniny vodního kamene uvnitř kávovaru.
 13. Přibližně po 30 minutách se na displeji objeví vzkaz “Oplachování NAPLNITNÁDRŽ NA VODU!”.
 14. Nyní je přístroj připraven na proces vypláchnutí čistou vodou. Vyjmout nádrž na vodu, vyprázdněte ji, opláchnout pod tekoucí vodou, naplňit čerstvou vodou a poté ji vložit zpět na původní místo; Na displeji se objeví “Oplacho-vání…Stisknout OK”
 15. Vyprázdnit nádobu, kterou jste používali k zachycení odvápňovacího roztoku a vložit ji prázdnou zpět pod vydavač horké vody.
 16. Stiskněte OK pro spuštění vyplachování. Horká voda vytéká z dávkovače a na displeji se objeví vzkaz “Vyplachování.”
 17. Jakmile je nádrž na vodu úplně prázdná, na displeji se objeví vzkaz, “Oplachování ukončeno. Stisknout OK”
 18. Stiskněte ikonu OK: přístroj se vypne.
 19. Pro opětovné použití zapněte přístroj stisknutím tlačítka

údržba espresso kávovaru DeLonghi ESAM 6600