Vážení zákazníci, od 1.8.2019 do 31.8.2019 čerpáme dovolenou. Po tuto dobu nebude možno přinést nebo poslat kávovar do servisu. Děkujeme.

Přeprava kávovaru do servisu

Objednejte si pomocí formuláře přepravu kávovaru do servisu. Je to jednoduché a rychlé. Dnes vyplníte formulář a zítra je u Vašich dveří přepravce pro vyzvednutí kávovaru. Úspora času a peněz.

 

Pozáruční oprava kávovaru s vyzvednutím na adrese

Použijte formulář pro objednání pozáruční opravy kávovaru s vyzvednutím na Vaší adrese. Vyplníte kontaktní údaje a druhý den si kávovar u Vás vyzvedne smluvní přepravce

záruční oprava kávovaru s přepravou

Použijte formulář pro objednání záruční opravy kávovaru DeLonghi s vyzvednutím na Vaší adrese. Vyplníte kontaktní údaje a druhý den si kávovar u Vás vyzvedne smluvní přepravce

Formulář pro registraci záruční a pozáruční opravy a objednání přepravy kávovaru do servisu


Kávovar, zařízení

Informace k zasílanému zařízení

Typ Opravy:


Výrobce zařízení:

Model nebo označení na přístroji:

Výrobní číslo:

Popis závady:


Zákazník, Objednatel

Informace o zákazníkovi:
 
Identifikace objednatele pro uzavření smlouvy o dílo mezi zákazníkem a zhotovitelem, uzavřené ve smyslu Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku.


Tato část je určena pro firmy a živnostníky. Důležitá je identifikace subjektu IČ pro správné vystavení daňových dokladů.

Název ekonomického subjektu:

Identifikační číslo subjektu


Adresa vyzvednutí kávovaru:
Jméno a příjmení nebo název firmy: *

Ulice + číslo: *

Obec: *

PSČ: *


 
Jméno a příjmení odpovědné osoby, která předá zásilku přepravci: *

Kontaktní / Telefonní číslo: *

e-mailová adresa: *


Vyplnění formuláře a jeho odeslání je považováno z právního hlediska za platnou Smlouvu o dílo uzavřenou ve smyslu Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, jsou tyto SERVISNÍ PODMÍNKY zhotovitele . Objednatele se odesláním vyplněného formuláře zavazuje tyto servisní podmínky bez výhrad akceptovat.


Přepravu zařízení do servisního střediska a zpět provádí zhotoviteli smluvní přepravní společnosti. Objednavatel je povinen seznámit se před odesláním zařízení s přepravními podmínkami přepravní společnosti, zvláště co se týká hmotnosti a způsobu balení zásilek, a tyto podmínky dodržet. Návod a způsob balení zásilek jsou dostupné na webových stránkách zhotovitele Správné zabalení zásilky


Zhotovitel neručí za způsob zabalení zasílané techniky objednatelem a za případné škody způsobené nesprávným zabalením zařízení, které vzniknou na zásilce na cestě směrem od objednatele ke zhotoviteli, jelikož nemá možnost způsob balení ovlivnit jinak než odkázáním na zmíněné podmínky přepravní společnosti. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách přepravce.


Souhlas s servisními podmínkami: *