On-Line objednání záruční a pozáruční opravy kávovaru s přepravou PPL do servisu.

Formulář pro registraci záruční nebo pozáruční opravy včetně objednání přepravní služby Vašeho kávovaru do servisu

 

On-Line formulář pro objednání záruční a pozáruční opravy včetně objednání kurýra pro přepravu kávovaru do servisního střediska


Oznámení o změně k objednání opravy

Vážení zákazníci, ve dnech od 10.12.2018 do 5.1.2019 nebude možno převzít zařízení k opravě

Kávovar, zařízení

Informace k zasílanému zařízení

Typ Opravy:


Výrobce zařízení:

Model nebo označení na přístroji:

Výrobní číslo:

Popis závady:


Zákazník, Objednatel

Informace o zákazníkovi:
 
Identifikace objednatele pro uzavření smlouvy o dílo mezi zákazníkem a zhotovitelem, uzavřené ve smyslu Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku.


Tato část je určena pro firmy a živnostníky. Důležitá je identifikace subjektu IČ pro správné vystavení daňových dokladů.

Název ekonomického subjektu:

Identifikační číslo subjektu


Adresa vyzvednutí kávovaru:
Jméno a příjmení nebo název firmy: *

Ulice + číslo: *

Obec: *

PSČ: *


 
Jméno a příjmení odpovědné osoby, která předá zásilku přepravci: *

Kontaktní / Telefonní číslo: *

e-mailová adresa: *


Vyplnění formuláře a jeho odeslání je považováno z právního hlediska za platnou Smlouvu o dílo uzavřenou ve smyslu Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, jsou tyto SERVISNÍ PODMÍNKY zhotovitele . Objednatele se odesláním vyplněného formuláře zavazuje tyto servisní podmínky bez výhrad akceptovat.


Přepravu zařízení do servisního střediska a zpět provádí zhotoviteli smluvní přepravní společnosti. Objednavatel je povinen seznámit se před odesláním zařízení s přepravními podmínkami přepravní společnosti, zvláště co se týká hmotnosti a způsobu balení zásilek, a tyto podmínky dodržet. Návod a způsob balení zásilek jsou dostupné na webových stránkách zhotovitele Správné zabalení zásilky


Zhotovitel neručí za způsob zabalení zasílané techniky objednatelem a za případné škody způsobené nesprávným zabalením zařízení, které vzniknou na zásilce na cestě směrem od objednatele ke zhotoviteli, jelikož nemá možnost způsob balení ovlivnit jinak než odkázáním na zmíněné podmínky přepravní společnosti. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách přepravce.


Souhlas s servisními podmínkami: *

přeprava kávovaru do servisu